V Česku popsali interakce bílkovin, které hrají roli při stárnutí

Vědci z Akademie věd České republiky popsali vzájemné působení bílkovin, které hrají důležitou roli v procesu stárnutí buněk. Jejich pochopení by mohlo pomoci při vývoji léčiv zaměřených na vyřazování takových buněk.

Informovala o tom Eliška Zvolánková z tiskového oddělení AV ČR. Vědecké týmy Veroniky Obšilové z Fyziologického ústavu AV ČR a Tomáše Obšila z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze charakterizovaly vzájemné interakce mezi transkripčními faktory p35 a FOXO4, které brání tomu, aby se z normálních buněk staly vlivem stresové buňky. Jejich působení však zvyšuje tvorbu proteinu p21, který způsobuje, že se buňky stávají senescentními, tedy přecházejí do stádia stárnutí.
Vyhynutí hrozí pětině druhů plazů ve světě
„Senescentní buňky se nedělí a vytvářejí se v nich prozánětlivé faktory. Čím je organismus starší, tím více takových buněk obsahuje. To přispívá ke vzniku různých onemocnění a zhoršení celkového zdravotního stavu,“ vysvětlila Obšilová. Dodala, že pokud se vzájemná interakce bílkovin naruší vhodným inhibitorem, stárnoucí buňka zahyne a její místo může využít nová buňka, která má schopnost dělení.

Během výzkumu vědci použili metody magnetické rezonance, analytické ultracentrifugace a chemického zesíťování spojeného s hmotnostní spektometrií, což jim umožnilo prozkoumat působení proteinů mnohem detailněji než dosud.

Three happy and confident women embracing their aging bodies. Body positive women in underwear smiling and embracing each other. Women posing in their natural bodies against a studio background.

Vědci objevili pět druhů bakterií, které by mohly souviset s rakovinou prostaty, varovali ale před příliš mnoho satelity na orbitě
Výsledky výzkumu publikované v časopise Protein Science by tak mohly pomoci lépe pochopit funkce bílkovin při udržování buněčné rovnováhy, dlouhověkosti a při reakci na stres.

Latest articles

Similar articles

Subscribe to our newsletter

Instagram